VUNDET – helhedsplan for Baldersbo

RUBOW arkitekter har som totalrådgiver sammen med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører (konstruktioner og byggeteknik), Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører (installationer), Opland landskab og proceskonsulent Lise Gamst som uderrådgivere, vundet konkurrencen om udarbejdelse og realisering af en helhedsplan for Boligselskabet Baldersbo, afdeling 8 i Ballerup.

Bebyggelsen ligger i Ballerup Bymidte og er opført i 1959/1963 og omfatter 4 hovedblokke i 2 etager samt 9 sideblokke i 1 etage. Afdelingen har gennem de seneste år haft et stadigt stigende antal beboerhenvendelser vedrørende mistanke om skimmelvækst i opholdsrum, og klager over fugt i vægge, træk, fodkulde og gener i forhold til manglende lydisolation. Derudover er der generelle byggetekniske svigt og mangler i bebyggelsen.

Landsbyggefonden har derfor bedt Boligselskabet om, at udarbejde en helhedsplan for afdelingen med henblik på en renoveringsløsning. Renoveringen skal løse de byggetekniske problemstillinger vedrørende bl.a. krybekælder, facader og gavle således at afdelingen atter kan tilbyde gode, sunde og fremtidssikre familieboliger.

Omfanget af opgaven er ca. 65 mio. Den forventede tidsplan er opstart af renoveringen medio 2013 og en afslutning ultimo 2014.