2 SKI rammeaftaler

RUBOW deltager i 2 SKI rammeaftaler med konsortiet RNN – et samarbejde bestående af RUBOW, NOVA5 samt Nøhr og Sigsgaard.

Begge rammeaftaler vedrører arkitektydelser i Region Hovedstaden og Region Sjælland i forbindelse med byggeri som kan omfatte nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning og/eller renovering, herunder energirenovering. De to rammeaftaler er indenfor ydelsesområderne:

Sundhed, forskning og undervisning, som omfatter byggeprojekter inden for klinikker (f.eks. lægeklinikker og tandlægeklinikker), hospitaler, kvinde og barn-centre, akutcentre, ambulatorier, forebyggelsescentre, hospices, patienthoteller, kapeller/krematorier, laboratorier og universiteter.

Øvrige deltager i rammeaftalen;  Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Arkitema K/S, Bascon A/S, Cubo Arkitekter A/S, Rørbæk og Møller Arkitekter ApS, White arkitekter A/S

Institutioner og beboelse, som omfatter byggeprojekter inden for vuggestuer, børnehaver, fritidscentre, ungdomsboliger/-huse, kollegier, almennyttige boliger, ældreboliger, beskyttede boliger og fælleshuse.

Øvrige deltager i rammeaftalen; Arkitema K/S, BBP ARKITEKTER AS, Karl Henning Sørensen arkitekter as, Pluskontoret/Kant Arkitekter, SKALA  +TNT + PRAKSIS, White arkitekter A/S