Bedre, hurtigere og billigere

RUBOW er prækvalificeret med MTH til totalentreprise rammeaftale ifm. opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenoveringer samt fremtidssikring af 2500 almene etageboliger.