NORDIC BUILT

RUBOW arkitekter tilslutter sig NORDIC BUILT CHARTER, der med 10 indsatsområder arbejder for en helhedsorienteret bæredygtig udvikling. NORDIC BUILT er et nordisk samarbejde, der arbejder mod en certificering af bæredygtighed baseret på nordiske værdier. NORDIC BUILT arbejder for en balanceret og integreret samfundsmæssig udvikling baseret på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

NORDIC BUILT er en tilgang til den nordiske byggesektor på tværs af nationale og regionale grænser, med mennesket i centrum. Den nordiske byggesektor er baseret på velfærdssamfundets dybt rodfæstede søjler: demokrati, konsensusbaseret beslutningstagning og solidaritet.

De mange strukturelle ligheder i den Nordiske region skaber yderligere basis for en høj grad af samarbejde. Alle fem lande har progressive byggelovgivning, højt kvalificeret arbejdskraft og en velfungerende infrastruktur.

De 10 indsats områder er:

01. For mennesker og promoverer livskvalitet achieves
Made for people and promotes quality of life

02. Flytter grænserne for den bæredygtig indsats, som et resultat af vores innovative tankegang og høje vidensniveau
Pushes the limits of sustainable performance, as a result of our innovative mind-set and high level of knowledge

03. Fusionerer bylivet med naturens kvaliteter
Merges urban living with the qualities of nature

04. Opnår 0-emmissioner over dens livscyklus
Achieves zero emissions over its lifecycle

05. Er funktionel, smart og æstetisk tiltalende, byggende på det bedste fra den nordiske designtradition
Is functional, smart and aesthetically appealing, building on the best of the Nordic design tradition

06. Er robust, slidstærk, fleksibel og tidløs – bygget til at holde.
Is robust, durable, flexible and timeless – built to last.

07. Anvender lokale ressourcer og er tilpasset lokale forhold
Utilises local resources and is adapted to local conditions.

08. Er fremstillet og vedligeholdes gennem partnerskaber der bygger på transparent samarbejde på tværs af grænser og fag.
Is produced and maintained through partnerships founded on transparent collaboration across borders and disciplines.

09. Udvikler koncepter der er skalerbare og globalt anvendelige
Employs in concepts that are scalable and used globally.

10. Fordelagtige / Profiterer for borgere, virksomheder og miljøet
Profits people, business and the environment.

læs mere her