1. spadestik på Ladegårdsparken

provealtaner_ladegaardsparken (1)

På projektet Ladegårdsparken i Holbæk er det første spadestik nu officielt taget – og den første prøvealtan hænger også klar.

Projektet omfatter en gennemgribende renovering og revitalisering af 900 boliger, nye udearealer samt nye altaner.