Blågårdsvisionen

Print

Blågårdsvisionen er et fælles fundament for den retning kvarteret skal styrkes i de næste år. Blågårdskvarteret er et af Københavns mest mangfoldige og tættest befolkede kvarterer med dobbelt så mange børn og unge som i resten af København som helhed. Blågårdsvision og idekatalog udpeger nøglebehov og konkrete indsatser som grundejere, kommune og evt. eksterne samarbejdspartnere vil samarbejde om med fokus på en balance mellem styrket byliv og boligliv med hjemlighed samt bæredygtige løsninger, hvor bemanding, drift og grønne klimaløsninger er nøgleord. Se hele publikationen

her Blaagaardsvision_Workshop_Walk2-1200 Gennem vandrende workshops, midlertidige afprøvninger i byrum der ligger ubenyttede hen og idemøder med scenarier er arbejdet med Blågårdsvisionen funderet i en bred dialog i kvarteret om værdier, behov, muligheder og udfordringer.

Blaagaardsvision_Workshop_Middag2-1200Foto af Ditte Haarløv Johnsen Fotograf: Ditte Haarløv Johnsen Samarbejdspartnere Creative Roots, specialister i samskabelse i byudvikling og landskabsarkitekt Anne Tietjen, lektor i landskabsarkitektur og bydesign.

Blaagaardsvision_Workshop_Polaroid2-1200

År  

2016

Bygherre  

Københavns Kommune og fsb Boligorganisation

Sted  

Blågårdskvarteret i København

Status  

Under udførelse

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen

Blaagaardsvision_Workshop_Polaroid-1920-sh