Bredebo Plejecenter

Bredebo_050_06A6041

Projektet omfatter nybyggeri i to etaper, der er tilpasset nedrivningen af de eksisterende bygninger, således at centeret har været i drift under opførelse. Der vil være plads til i alt 104 beboere i 96 lækre og tidssvarende enkeltboliger og 4 ægtefælleboliger. Programmet er udviklet i dialog med bygherre, beboere og brugere. Individuel pleje og livskvalitet i smukke omgivelser samt gode arbejds- og logistikforhold – uden institutionspræg, men med høj grad af hjemlighed – har været i fokus her. Ved hjælp af bl.a. fremskudte glaskarnapper i alle boliger og altaner ved ægtefælleboligerne åbner boligerne sig mod livet og oplevelserne i nærområdet. Der er lagt vægt på at skabe et byggeri, som harmonerer, respekterer og forbedrer samspillet med de lokale omgivelser.

Bredebo består af 8 boenheder med 12 boliger i hver med tilhørende fællesarealer, spise- og dagligstue centralt placeret i hver boenhed. Serviceområderne findes i stueetagen og indeholder faciliteter som aktivitetscenter, tandlæge, frisør, fodterapeut, administration og storkøkken samt et større fælles opholdsområde med café/kiosk for beboere, personale og kommunens øvrige ældre borgere. I forbindelse med fællescaféen og opholdsområdet etableres to smukke gårdhaver.

BÆREDYGTIG STRATEGI
Plejeboligerne opføres som byggeri i lavenergiklasse 2015, hvori der indarbejdes bæredygtige energitiltag, hvor varmen fra grundvandet genveksles og udnyttes i anlæggets varmepumper. Et solcelleanlæg på taget producerer el til drift af jordvarmeanlægget. De øvrige tagflader er beplantet med mosarten Sedum, som optager en stor del af regnvandet og desuden forsinker afløb til kloakken.

Fotos © Torben Eskerod
Bredebo_036_06A5864 Plan 1-400Snit 1-250Bredebo_014_06A5543Bredebo_029_06A5662

År  

2010-2014

Bygherre  

LAB v/DAB & Lyngby-Taarbæk Kommune

Sted  

Lyngby-Taarbæk

Størrelse  

7.750 m²

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Dominia A/S

Landskabsarkitekt  

Lassen Landskab

Entrepriseform  

Hovedentreprise

BG_Facade 01a