Carlsberg UCC

Det 160 år gamle Carlsberg bryggeri i København udvikles til et nyt og levende bykvarter – Carlsberg Byen.
Bygningskomplekset forbinder Carlsbergs industriby med den Københavnske karréby i en serie af varierede bygninger, facader og et levende møde med byrum og byliv.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, COBE arkitekter ApS, Nord Arkitekter ApS, Effekt I/S og NIRAS A/S har udarbejdet konkurrenceprojektet og projektforslaget for Carlsberg Byen P/S.
RUBOW arkitekter står for hovedprojektering i totalentreprise for NCC i samarbejde med Mikkelsen arkitekter A/S, 1:1 Landskab ApS og Rambøll A/S.

Med opførelsen af en ny moderne campus med plads til 10.000 studerende går byggeriet af Carlsberg Byen i gang med stormskridt. Frem til 2016 opføres ca. 80.000 etagemeter, hvor omkring to tredjedele skal indrettes til undervisning med bl.a. sportshaller, auditorier, trykværksted og bibliotek. Resten af byggeriet indrettes til boliger, serviceerhverv samt dagligvarebutikker og andre udadvendte funktioner i bygningernes stueetager.

Illustrationer: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, COBE arkitekter ApS, Nord Arkitekter ApS, Effekt I/S. Rendering Luxigon

BÆREDYGTIG STRATEGI

Når området er fuldt udbygget, er det målet, at bygningernes energiforbrug afvejet med måden, de forsynes på, skal være CO2-neutralt.

Carlsberg Carlsberg

 

År  

2012-2016

Bygherre  

Carlsberg Byen (Realdania, Carlsberg, PFA Pension, PenSam og Topdanmark)

Sted  

København V

Størrelse  

101.000 m2

Totalentreprenør  

NCC

Arkitekt  

RUBOW arkitekter + Mikkelsen arkitekter

Ingeniør  

Rambøll

Landskabsarkitekt  

1:1 Landskab

Carlsberg