Psykiatrisk Center Ballerup

Ballerup Kommunes psykiatriske behandlingstilbud skal sammenlægges som konsekvens af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Vinderprojektet samler konferencecenter, ambulatorium, døgnafsnit og botilbud omkring en central rygrad, som på samme tid forbinder og opdeler.

pcballerup

Et helende landskab
Vi ønsker at brugerne skal opleve at bo og opholde sig i selve parken omsluttet af trækroner, træstammer og levende græsser. Vi tror på naturen som positiv medspiller i patienternes helbredelsesproces. Lavninger til opsamling af regnvand fra tagene flyder sammen med parkens grønne græsser og siv under hævede glasgange mellem de enkelte bygningskroppe. Den grønne og blå struktur skyder sig op i mellemrummene mellem bygningerne og i mere intime atriumgårde. Hvert gårdrum har sin egen fortælling og funktion i forhold til brugerne i de enkelte afdelinger. Gårdene udvikler sig fra at have en offentlig karakter ved ankomstområdet i vest til en mere intim, grøn og hjemlig atmosfære i sengeafsnittet mod øst.

pcballerup2Helende arkitektur – karaktergivende wayfinding
Indvendigt apteres med varme naturmaterialer, som danner rygsøjle for et klart opfatteligt wayfinding koncept. Bevægelsen sammenbinder nybyggeriet i et præcist indre flow og er defineret af stemningsskabende oplevelser af at ’gå over landskabet’, ’at gå på landskabet’ og ’at gå nede i landskabet’. Som perler på en snor etableres fem karakterfulde mødesteder, som med rumlig forskellighed og markante lysindtag skaber identitet for enhederne i form af blandt andet ’velkomstrummet’, ’biblioteket’ og ’pejsestuen’. Udover at understøtte wayfinding udgør mødestederne koordineringspunkter mellem personale og patient og sikrer oplevelsen af et imødekommende og attraktivt behandlingsmiljø.
pcballerup9
pcballerup10
Bygningens programmering er detaljeret i samarbejde med brugerne.
Projektet er DGNB screenet til guld.
pcballerup22
pcballerup15
pcballerup12
pcballerup13

År  

2015-2017

Bygherre  

Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Sted  

Ballerup

Størrelse  

5.600 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

Bang & Linnet Landskab

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Vundet konkurrenceforslag - forventes udført 2017

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen