Christianshavns Skole

RUBOWark.CHS3Arkitektonisk strategi

Christianhavns Skole ligger på to matrikler i tæt bymæssig kontekst og rummer ud over en folkeskole fra 0-10. klassetrin, aftenskole, fritidshjem og andre fritidstilbud for bydelens borgere og foreningsliv. Med stigende børnetal og urbanisering var der behov for udvidelse af skolens faciliteter samt opgradering af udearealerne.

Christianshavn

RUBOW arkitekter har som totalrådgiver faciliteret en helhedsorienteret proces for at inddrage alle faggrupper og brugere, som medvirkende til at skabe merværdi og synergi mellem arkitektur, pædagogik og bydel. Vi identificerer potentialerne i opgaven, bringer den bymæssige, historiske kontekst, gårdrummene og bygningerne i spil til at give faglig værdi til skolen samt æstetisk og kulturel værdi til bydelen – Strategien ‘Potentialer i historien’ giver sig til kende igennem alle løsninger i opgaven. Skolens og stedets kulturhistorie sætter sig spor med pendant til tidligere tiders udnyttelse af de historiske bygninger og grunde som hospital, porcelænsfabrik, kirkegård og havn.
 
Blaagaardsvision_Visionsplan_Birdeye-1200_cropBystrategi I Christianshavn Skoles nye udbygning rammesætter stedets mange lokale fortællinger udviklingen af et stimulerende læringsmiljø med fagtonede byrum, eksperimenterende bynatur og integrerede skybrudsløsninger, plads til bevægelse og stille steder. På skolen midt i et bymiljø med Frelser Kirke og Christiania som naboer revitaliseres skolens uderum til veldefinerede rum i rummet i sammenhæng med den omgivende by.

Der bliver skabt et nyt udskolingsmiljø i baggården omkring det nybyggede Sciencehus.

RUBOWark.CHS4

År  

2014 - (etapevis aflevering 2018-2019)

Bygherre  

Københavns Kommune

Sted  

København

Størrelse  

7.100 m2 udearealer, 12.000 m2 bygningsmasse

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Udførelse

Blaagaardsvision_Visionsplan_Birdeye-1920-sh