Christianshavns Skole

Historisk kontekst og tæt dialog driver innovativt skoleprojekt, hvor bygninger og byrum transformeres til et urbant og oplevelsesrigt læringsmiljø.

Christianhavns Skole rummer ud over en folkeskole fra 0-10. klassetrin, aftenskole, fritidshjem og andre fritidstilbud for bydelens borgere og foreningsliv. Med stigende børnetal og urbanisering var der behov for udvidelse af skolens faciliteter samt opgradering af skolens uderum.

Første etape afleveret
Vi har afleveret første etape af Christianshavns Skole, som renoveres, ombygges og udvides fra 3 til 4 spor. Skolen består af 4 eksisterende bygninger, hvoraf to af er bevaringsværdige og én er fredet. Bygningerne er placeret på to matrikler i tæt by, og opgaven har været kompleks på flere niveauer, bl.a. i forhold til pladsudnyttelse, inddragelse af mange interessenter, varetagelse af kulturarv, lokalplansproces og opgradering af undervisningsmiljø til den nye folkeskolereform.

RUBOW_Christianshavnsskole_11
RUBOW_Christianshavnsskole_05
RUBOW_Christianshavnsskole_06
RUBOW_Christianshavnsskole_14
RUBOW_Christianshavnsskole_07
 
Stedets potentiale er den historiske kontekst
Kreativ direktør Susanne Hansen og Katrine Daugaard associeret partner har kørt parløb i den kreative udvikling af projektet. ”Vi har i tæt dialog med eksterne og interne interessenter udviklet et arkitektoniske greb, som tager afsæt i opgavens særlige vilkår. Stedets potentiale er den historiske kontekst og eksisterende bygningers arkitektoniske kvalitet. I den udbyggede skole møder man bydelens mange historiske lag som inspiration i både nye og ombyggede bygninger, uderum og læringsflader. Skolen bliver et rigt katalog af pædagogiske muligheder i aldersspecifikke lokalmiljøer, og et værdifuldt alternativ til det at bygge en helt ny skole.” fortæller Susanne Hansen.
RUBOWark.CHS43
 
Arkitektur med pædagogisk merværdi
”Vi gik på opdagelse i skolens mange historiske lag. Skolens ældste bygning er Philip de Langes villa fra 1758. På skolens matrikler har der været pestkirkegård, losseplads, voldanlæg, fabrikker, sindssygehospital og et Røde Kors hospital. Udskolingselever har fået deres eget mini-campus på skolens ene matrikel. Her er den gamle villa omdannet til kombineret lærerforberedelse og Medielounge i de gamle stuer med nye fine tapeter. På grunden ligger også den bevaringsværdige og originale Prinsessegade Skole, som nu er saneret og indrettet til Kulturhus for de humanistiske fag med en ny EAT-café med udendørs ‘diner’ i gårdhaven. Bygningens historie er fremhævet i både indretning og skiltning.

I et helt nyt ScienceLAB er der videreført karaktertræk fra grundens tidligere krudt-, porcelæns- og tobaksfabrikker i rum, overflader og arkitektur, både inde og ude. Vores arbejde bestod altså ikke i at opfinde en ny fortælling, men derimod at tage fat i det overflødighedshorn af de allerede eksisterede, som blot var glemt.” siger Susanne Hansen.

RUBOW_Christianshavnsskole_10
RUBOW_Christianshavnsskole_17wayfinding
 
Fra lukket skolegård til levende byrum
Stine Poulsen associeret partner, har været ansvarlig på landskab og bystrategi. I transformationen af skolens uderum kobles formidling og bevægelse i fagtonede læringsmiljøer, der tilgodeser behovet for at udendørs undervisning, aktivitet og hæng-ud steder kan foregå parallelt i den tætte bydel. Friarealerne organiseres som ‘rum i rum’, der øger anvendelsesgrad og sikrer flere aktiviteter på et begrænset areal. Derved er der skabt plads til urbanitet, grønne oaser, små og store elever, temposkift, forskellige størrelser af fællesskaber og robuste multimøbler, der kan anvendes fleksibelt gennem dagen til ophold, leg, eksperiment og samling.

RUBOW_Christianshavnsskole_02
RUBOW_Christianshavnsskole_16
RUBOW_Christianshavnsskole_03
RUBOW_Christianshavnsskole_15
 
Nyt anneks og udemiljø til de mindste
Med byggeriet af et nyt indskolingsområde videreføres en 4 etagers boligkarré henover skolens eksisterende gymnastiksal, og omslutter en fredet gårdlomme for de mindste børn. Herved tilbydes nye, trygge faciliteter til indskoling og fritidshjem med udsigt til både gård og gade. Bygningen mimer arkitekturen på Christianshavn i et design, der sikrer et godt indeklima og udnytter områdets skønne udsigter. Legepladsen i gården ligger over et oprindelige voldanlæg og er indrettet maritimt med masteskov og aktiviteter i flere niveauer omkring nye store træer. Forureningen fra en tidligere benzintank er oprenset, men historien er videreført i legetiltag som ‘jorden er giftig’.

Mellemtrin i det gamle hospital
Den gamle hospitalsbygning renoveres henover foråret, så den kan stå klar til skolens administration og de mellemste elever med et optimeret indeklima, nye fælles- og faglokaler og nye friarealer i det nye skoleår.

RUBOW_Christianshavnsskole_Oversigtsbillede

År  

2014 - (etapevis aflevering 2018-2019)

Bygherre  

Københavns Kommune

Sted  

København

Adresse  

Prinsessegade

Størrelse  

Ca. 12.000 m2 heraf ca. 2.700 m2 nybyggeri

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

Laura Stamer

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Igang

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

Wissenberg A/S