Christianshavns Skole

Christianhavns Skole ligger på to matrikler i tæt bymæssig kontekst og rummer ud over en folkeskole fra 0-10. klassetrin, aftenskole, fritidshjem og andre fritidstilbud for bydelens borgere og foreningsliv. Med stigende børnetal og urbanisering var der behov for udvidelse af skolens faciliteter samt opgradering af udearealerne.

Arkitektonisk strategi
RUBOW arkitekter har som totalrådgiver faciliteret en helhedsorienteret proces for at inddrage alle faggrupper og brugere, som medvirkende til at skabe merværdi og synergi mellem arkitektur, pædagogik og bydel. Vi identificerer potentialerne i opgaven, bringer den bymæssige, historiske kontekst, gårdrummene og bygningerne i spil til at give faglig værdi til skolen samt æstetisk og kulturel værdi til bydelen – Strategien ‘Potentialer i historien’ giver sig til kende igennem alle løsninger i opgaven.

RUBOWark.CHS43

Helhedsrenovering og nyt anneks
Hovedskolen helhedsrenoveres og der tilbygges anneks, langs Prinsessegade. Her skabes en verden for indskoling, mellemtrin og fritidshjem. Vi sammenbinder de nye tiltag med koncepter for genopretning, som definerer materialer og farvesætning såvel på bygningsdele som i indretningen. Nedslagene tilfører nye spændende rumlige sammenhænge og variation til skolen.

RUBOWark.CHS45

RUBOWark.CHS44Nybyggeri udskoling
Der bliver skabt et nyt udskolingsmRUBOWark.CHS46iljø i baggården omkring det nybyggede Sciencehus. De nye bygninger løfter skolens undervisnings- og fritidstilbud til 2020 niveau. RUBOWark.CHS47

År  

2014 - (etapevis aflevering 2018-2019)

Bygherre  

Københavns Kommune

Sted  

København

Størrelse  

Ca. 12.000 m2 heraf ca. 2.700 m2 nybyggeri

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

I udbud

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

RUBOWark.CHS