Røde By

Rum til leg

Røde By er en integreret daginstitution til 14 børnegrupper, der erstatter 3 utidsvarende daginstitutioner i Skovlunde. Byggeriet udnytter stedets skønne grønne kvaliteter og skaber en fin sammenhæng mellem ude og inde fra alle delområder. Røde By er på en gang en helhed og et varieret miljø med mange typer rum og kroge. Her er god plads til både fællesskab og fordybelse!

Rødeby_børneby_exterior01
Rødeby_børneby_exterior02
Som store byggeklodser fremstår børnehuset i en nedskaleret form omkring Røde Torv, et lille ’bytorv’, der leger med byens elementer i børnehøjde. Teknikhuse er integreret og med til at skabe et nuanceret arkitektonisk udtryk med et stærkt hierarki. Røde teglspån klæder alle børnehusets facader og skaber god sammenhæng til naboerne, henholdsvis en kirke og en skole i røde tegl. Tegl er et robust materiale, som her udnyttes til at skabe en nedbrudt bygning med mange flader og facetter, der griber sollyset og skaber nuancer og variation i det ellers store byggeri.

RUBOW_RoedeBy_diagram

Rødeby_børneby_exterior03

Rødeby_børneby_interior01

Indenfor opleves klodserne ikke som elementer, der bryder rummene op, men som en fordeling af funktionerne, der gør huset overskueligt og rationelt. Stuerne til henholdsvis vuggestue – og børnehave børn er meget rummelige i kraft af deres indretning og dagslys fra flere sider.  Aller rum har gode udkig og udnytter grundens forskellige potentialer. Garderobeområder udnyttes som ressorcearealer med plads til leg og større aktiviteter.

Det centrale Røde Torv er et overksudsrum, der tilbyder aktiviteter i den helt store skala fra juletræsfest til trafiklegeplads og sanglege. Røde Torv er som et rigtigt bytorv, der samler de mange små huse i børnebyen. Rummet er akustisk reguleret som en bysilhuet, der inkluderer alle religioner og kulturer i området.

År  

2017-2018

Bygherre  

Ballerup Kommune, Center for Ejendomme

Sted  

Skovlunde

Adresse  

Lundebjerggårdsvej 5, 2740 Skovlunde

Størrelse  

Nybyggeri 2.500 m2, landskab 9.000 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

SlothMøller A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Præmiering  

1. præmie i indbudt konkurrence

Entrepriseform  

Hovedentreprise v. Elindco

Entreprenør  

Elindco

Status  

Opført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

Grethe Kragh-Müller, Cand. Psych., Specialist i børnepsykologi

Ankomst