Den Røde By

Ankomst

Skala, identitet og bæredygtighed er nøgleord for en organisering og et design, som understøtter de politiske visioner for, hvordan der drives daginstitutioner i dag. – Et børnehus, der tilgodeser børnenes perspektiv i en stor verden, hvor såvel bygningens størrelse, som de enkelte rum, er tilpasset en hverdag i børnehøjde. Huset bliver et 0-energihus og alt regnvand håndteres på egen matrikel med LAR.

RUBOW_RoedeBy_diagram

I arkitekturen og landskabet fremhæves stedets særlige identitet gennem alle skalatrin: Fra bymæssig synergi til arkitektonisk udtryk med en identitets- og billedskabende tilgang til design – både inde og ude.

Interior

Det Røde Torv forbinder hele huset og anviser mange brugsmønstre, som særligt pladskrævende leg, ’vinduesudstillinger’ og ’brød-udsalg’ fra aktivitets- og madhusene eller samling.

Model

År  

2015-2017

Bygherre  

Ballerup Kommune, Center for Ejendomme

Sted  

Skovlunde

Størrelse  

Nybyggeri 2.500 m2, landskab 9.000 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

SlothMøller A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Præmiering  

1. præmie i indbudt konkurrence

Entrepriseform  

Hovedentreprise v. Elindco

Status  

Under udførelse

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

Grethe Kragh-Müller, Cand. Psych., Specialist i børnepsykologi

Ankomst