Gentofte HF

Gentofte HF opgraderer kultur- og idrætstilbud med faciliteter til brug for undervisning og foreningsliv.

RUBOW_GentofteHF05

Multisale til drama, dans, musik og håndværk
Projektet omfatter en ny planløsning med omdisponering af rumligheder i det eksisterende byggeri, renovering af indvendige overflader og ny indretning og inventar i sale, fag- og undervisningslokaler.

Den ene af gymnastiksalene transformeres til en drama- og musiksal med en stor scene og udtrækstribune. Salens mobililitet giver flere anvendelsesmuligheder som danserum, dramarum, musikrum og auditorium. Langs salen er etableret lydisolerede øvelokaler og dramarum, som fungerer som en ‘kasse i kassen’, så lyden ikke forplanter sig til inde- og udearealer. Øvelokalerne har selvstændig adgang uden for skolens åbningstid.

Den anden gymnastiksal er ombygget til billedkunst og værksted med depotrum, vand og arbejdsborde. En trappe fører til 1. sal, som er indrettet som medielokale i et indskudt dæk med tilstødende studierum, som kan fungere både som arbejdsstationer og som projektrum til mindre gruppermøder.

RUBOW_GentofteHF07

Ombygning af bevaringsværdigt byggeri og opførelse af ny multihal
RUBOW arkitekter har været tovholdere på en proces, hvor trang økonomi, bred funktionalitet og høje krav til arkitektur i en bevaringsværdig kontekst – skal gå op i en højere enhed. Løsningen ligger i et arkitektonisk greb, med ‘skærmen’, som omfavner programmet, skaber et helstøbt udtryk og føjer sig nænsomt ind i sin kontekst.

Skærmens folding yder dække over den vigtige kantzone, så der skabes opholdsområder og imødekommende overgang mellem ude og inde. Det arkitektoniske koncept integrerer udearealer, opholdsnicher og cykelparkering omkring bygningen, som i forvejen er udfordret af snævre friarealer. De nære udearealer bearbejdes til både bevægelse og ophold, som i materialeholdning udgør en helhed med hallens arkitektoniske udtryk.
RUBOW_GentofteHF03

År  

2015-2019

Bygherre  

Gentofte HF

Sted  

Gentofte

Størrelse  

1.800 m2 eksisterende bygning tilføres 500 m2 ny multihal

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

SlothMøller