Gl. Præstegård

RUBOW_Himmelev
56 plejeboliger og 26 seniorboliger i Himmelev ved Roskilde
Projektet er en etapedelt nyopførelse af det eksisterende plejecenter. Projektet er bygget op som en seniorlandsby med særligt fokus på kvalitet og ejerskab til det enkelte ‘hus’. Der er desuden fokus på at skabe belysning og indretning, der giver optimale forhold for den ‘selvhjulpne’ beboer, udover et højt service- og wellnessniveau.

Bæredygtig strategi
Lavenergiklasse 2015 med særligt fokus på hjemlighed, sammenhæng mellem ude og inde samt dags- og kunstlys.
RUBOW_Himmelev2
RUBOW_Himmelev3


Himmelev Have RUBOW
101016_sitplanTEST

År  

2010-2015

Bygherre  

DSI Himmelev Gl. Præstegård v. OK-bolig

Sted  

Roskilde

Størrelse  

6.000 m²

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Balslev rådgivende ingeniør A/S

Landskabsarkitekt  

Opland Landskab Aps

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter / OK-Fonden

Entrepriseform  

Hovedentreprise