Kolt, ny science institution

”Universet” bliver navnet på den nye 5 gruppers science institution i Kolt Østerparken, hvor naturvidenskab og nysgerrighedsvækkende eksperimenter tænkes bragt ned i børnehøjde.

Bygningen bliver langstrakt som grunden den ligger på, og udtrykker sig som tre forskudte voluminer, hvoraf det midterste er højest og rummer den fælles hovedindgang og det store samlende fællesrum.

Kolt_Sienceinstitution01

Institutionens tag udføres med asymmetrisk taghældning, hvorved bygningen tegner sig knapt og præcist mod indgangsfacaden mod nord, mens den mod syd åbner sig med et favnende tagudhæng og store vinduespartier fra de sydvendte grupperum og fællesrum. Tagudhænget modvirker overophedning af opholdsrummene og skaber samtidig en beskyttet bygningsnær opholdszone.

Tag, nordfacade og partielt gavle bliver sort-grå i tagpap og facadeplader og danner ryg og ramme om de primært sydvendte lyse træfacader, der giver et varmt og venligt udtrykt mod legeplads-siden.
Institutionens grupperum kan disponeres fleksibelt til vuggestue- eller børnehavegrupper, men institutionen forventes opstartet med 3 vuggestue- og 2 børnehavegrupper.

I hvert af de fem grupperum udføres en farvet vinduesniche, der referer til regnbuens farver og udtrykker sig som grupperummets kendetegn både indvendigt og udvendigt.

Kolt_Sienceinstitution03

Institutionen er blevet til i tæt samarbejde med brugergruppen, gennem en såkaldt RULL proces, styret af RUBOW arkitekter.

År  

2016-2018

Bygherre  

Aarhus Kommune

Sted  

Kolt Østerparken

Størrelse  

700 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Hoved-entreprise

BG-Kolt_Sienceinstitution