Lille Sky

Ankomst

Lille Sky er en ny integreret daginstitution normeret til 180 børn, designet med særligt fokus på hjemlighed og bevægelse.

Daginstitutionen opbygges som et enkelt geometrisk landskab af grundhuse, dækket af en let tagkonstruktion, der som en hvid sky svæver over landskabet - skaber ly for regn mens nøje udskårne huller i skydækket lukker sollys igennem. Grundhusene organiseres i en klynge omkring et indre atrium, der skaber kontrast til de store vidder på grunden.

Gårdrum

Lille sky tilbyder en verden af mikroklimaer i børnehøjde. Et sted med gode kantzoner, med skygge og sol, læ og ly og nicher med udsyn, og med tilhørsforhold og identitet for de enkelte rumligheder og børnegrupper. Her skal være plads til både det beskidte og det hyggelige. Og plads til at vokse sig stor.

År  

2015-2017

Bygherre  

Hvidovre Kommune

Sted  

Avedøre

Adresse  

Cirkusgrunden

Størrelse  

1.600 m2

Totalrådgiver  

Rubow arkitekter A/S

Arkitekt  

Rubow arkitekter

Ingeniør  

Danakon

Landskabsarkitekt  

Rubow arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Vismo

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Rubow arkitekter daginstitution Hvidovre