Linjer i Landskabet


Linjer i Landskabet er et 10 km langt stisystem i landskabet omkring Aakirkeby på Bornholm, hvor områdets enestående historie og geologi formidles og forbindes. Det er et helt særligt landskab, der ligger på den fennoskandiske randzone med stenarter med flere milliarder års aldersforskel. Et af rutens punktnedslag markerer en helt særlig oplevelse: blotlægningen af den brudlinje i undergrunden, hvor der på den ene side er sandsten og på den anden granit – en brudlinje der i geologisk tid spænder over en milliard år.RUBOW_linjer_i_landskabet_1200 (2)
Områdets enestående geologiske forekomster forbindes i stiforløbet og formidles i landskabelige og arkitektoniske oplevelsespunkter. RUBOW arkitekter har tegnet opholdsplatforme og bænk på ruten, hvorfra den geologiske historie, kulturfortællinger og naturen kan opleves og formidles. Informationstavler er udført af NaturBornholm og indgår i museets formidlingsarbejde.

Linjer i landskabet

RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_3

Klintebakken – den dramatiske kant af granit der som landskabelig manifestation understreger brudlinjen imellem det nordlige Bornholms granitundergrund og det sydlige Bornholms flade agerland på sandstensundergrund.

Derudover er der en række små stenbrud fra middelalderen, gravhøje fra bronzealderen og Læsåens fantastiske ådal og skrænter – punktnedslag der formidles og gøre tilgængelige med bænke og stier. Der er altså tale om en godt 10 km lang rute med geologisk enestående, botanisk interessante og rumligt rekreative punkter, der samlet dækker et areal på ca. 290 ha.
RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_4

RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_5
Andre nedslag på ruten tæller bl.a. en forstenet havbund, hvor man kan se millioner år gammelt forstenet sand i bølgende flydende bevægelse, en forstenet vandmand samt små huller fra forstenede sandorme.
RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_6
Visionen blev iværksat som en etapestrategi, hvor afsættet var på de særlige steder på ruten og et samlet stiforløb, der sender besøgende og borgere ud på opdagelse i landskabet fra Aakirkeby og NaturBornholm. Projektet er lavet i samarbejde med Bornholms Regionskommune, NaturBornholm, Sydbornholms Turist- og erhvervssammenslutning, styregruppen, Ingeniør NJ Cph og entreprenør KH Maskinværksted i Rønne og er støttet af Nordea Fonden.

År  

2016 - 2019

Bygherre  

Bornholms Regionskommune

Sted  

Aakirkeby, Bornholm

Størrelse  

290 ha

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Ingeniør NJ Cph

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Fagentreprise

Status  

Udførelse

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen

Samarbejdspartner  

Nordea Fonden