Linjer i Landskabet

 

Projektet Linjer i Landskabet er en anlagt oplevelsessti i landskabet omkring Aakirkeby på Bornholm.RUBOW_linjer_i_landskabet_1200 (2)

Områdets enestående geologiske forekomster iscenesættes via landskabelige og arkitektoniske oplevelsespunkter. Punkter at ’følge’, ’gøre ophold ved’, ’sigte efter’ og ’tage ud til’ – punkter der alle peger på eller iscenesætter en helt særlig oplevelse for den besøgende.

Linjer i landskabet

Første nedslag på ruten er ’Slæbet’ – en blotlægning af brudlinjen i undergrunden imellem sandsten og granit, en brudlinje der i geologisk tid spænder over godt en mia. år. Denne blotlægning foreslås udvidet for at skabe en mere effektfuld oplevelse, og understreges desuden med en række bygningsmæssige indgreb der iscenesætter og formidler stedet.
RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_3

Klintebakken – den dramatiske kant af granit der som landskabelig manifestation understreger brudlinjen imellem det nordlige Bornholms granitundergrund og det sydlige Bornholms flade agerland på sandstensundergrund.

RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_4

Øvrige nedslag på ruten tæller bl.a. en forstenet havbund, hvor man kan se millioner år gammelt forstenet sand i bølgende flydende bevægelse, en forstenet vandmand samt små huller fra forstende sandorme.RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_5

Derudover er der en række små stenbrud fra middelalderen, gravhøje fra bronzealderen og Læsåens fantastiske ådal og skrænter – punktnedslag der iscenesættes med bænke, broer, trapper, platforme, stier og en ovn. Der er altså tale om en godt 10 km lang rute med geologisk enestående, botanisk interessante og rumligt rekreative punkter, der samlet dækker et areal på ca. 290 ha.

RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_6

Visionen iværksættes i en etapestrategi, hvor afsættet er et fokus på særlige steder på ruten. Alle punker udføres som en del af et samlet alfabet, der skaber genkendelighed. Derudover udvikles en samlet wayfinding strategi, der understreger sammenhængen igennem ruten.

År  

2016 - 2019

Bygherre  

Bornholms Regionskommune

Sted  

Aakirkeby, Bornholm

Størrelse  

290 ha

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Ingeniør NJ Cph

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Fagentreprise

Status  

Udførelse

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen

Samarbejdspartner  

Nordea Fonden