Multihal Bov

 

opstalt vest

Lyreskovskolen er et forslag til en ud- og ombygning af en ny skole i Bov, hvor tre eksisterende skoler samles til en større. Visionen for den nye Lyreskovskole har to overordnede mål, der går hånd i hånd:

Det ene er at bygge videre på stedets fantastiske historie og landskabelige kvaliteter og samle områdets to byggefelter til én samlet og forankret attraktion for områdets skolebørn og lokale borgere.

Den anden er at skabe rammerne for et pædagogisk fremadsynet og unikt skoletilbud på landsplan via inspirerende og varierede rumlige læringsmiljøer.

multisal

År  

2013

Bygherre  

Aabenraa Kommune

Sted  

Bov

Størrelse  

8.400 m2

Ingeniør  

COWI A/S

Landskabsarkitekt  

Peter Holst Ark. & Landskab

Konsulent  

A 78

Entrepriseform  

Hovedentreprise - konkurrenceforslag

BG_multihal bov