Nyt børnehus i Jonstrup


Tidligere Officerskole
Den tidligere Officerskoles bygning på Flyvestation Værløse bliver udviklet til et tidssvarende DGNB-certificeret børnehus. Bygning udvikles med et lag af arkitektur i børnehøjde – såsom farver, nicher til leg, pædagogisk indretning og kig i børnehøjde til de eventyrlige omgivelser, så det nye børnehus i Jonstrup bliver en bygning, der både peger fremad – med tidssvarende og inspirerende pædagogiske rammer – og samtidig peger tilbage på de bevaringsværdige historiske spor i bygningen og området.

Børne- og kulturhus
‘Huset i lunden’ er en vigtig brik i den nye byudvikling. Det er her man mødes, hvor nye venskaber kan opstå og naboskaber grundlægges. Vi betragter det nye børnehus som et kulturelt omdrejningspunkt, hvor børn og voksne kan udvikle- og udfolde sig i smukke og rammer der inviterer til fællesskab.Områdets potentiale
Visionen er, at den nye daginstitution på nænsom og inspirerende vis bin­der område, bygning og legeplads sammen i en fortælling, der forstærker de eksisterende kvaliteter, hvor den kulturhistoriske og landskabelige egenart er grundsten i udviklingen af området.

Helhedsplanen er bygget op omkring stærke fællesskaber og social sammenhængskræft, og disse kvaliteter indarbejdes i alle delaspekter af projektet for det ny børnehus i Lunden.

Der bliver plads til i alt 150 børn i Jonstrup børnehus – fem vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Bygningens to etager bliver bundet sammen af et dobbelthøjt fællesrum, der bliver husets hjerte. Grupperummene bliver indrettet, så de kan bruges af både vuggestuebørn og børnehavebørn, og dermed kan den overordnede fordeling ændres afhængigt af behov.

Projektet udvikles i samarbejde med Jorton, Orbicon og Center for Bygningsbevaring.

År  

2019-2020

Bygherre  

Furesø Kommune

Sted  

Værløse Flyvestation

Størrelse  

1.590 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Igangværende

Samarbejdspartner  

Jorton, Orbicon, Center for Bygningsbevaring