Skovlyskolen

Fra ‘Grå til Grøn’ er den bæredygtige strategi for Skolyskolen i Holte, hvor Skovlyskolens historie og pædagogiske potentialer udfoldes i relation til naturen og der skabes nye og optimerede læringrum både inde og ude.
RUBOW_Skolyskolen03

Helhedsplanen indeholder både en etapedelt renoveringsplan samt en strategi for arealoptimering og modernisering af skolens arealer ude og inde. Opgaven er realiseret i 4 etaper, hvoraf den sidste særskilt omhandler idrætsbygning inkl. svømmehal.

En ‘fremkaldelse’ af potentialer og kvaliteter
Skolen er opført i 1968–1970 af arkitekterne Knud Munk og Haldor Gunnløgsson og er bevaringsværdig i kategori 3. Bygningen er opført efter et stramt modulært princip, som afspejler sig i arkitekturen indvendigt som udvendigt. Renoveringen omfatter genopretning af indvendige og udvendige overflader, energirenovering af tage og vinduer, samt et projekt for tidssvarende indeklimatiske forhold; Lys, lyd og luft.

Oprindelige kvaliteter fremkaldes – herunder genetablering af oprindelige bygnings- og landskabselementer såsom pergolaer og brug af beplantning som solafskærmning.

Optimering og modernisering
Modernisering tager udgangspunkt i skolens rumlige potentialer og i realiserbare scenarier ift. de fysiske rammer samt skolens pædagogiske virkelighed.

På skolen skabes nye forbindelser mellem læring ude og inde. For indskolingen (0.–5.) skabes trygge hjem–områder med SFO, mens udskolingen organiseres i projektbaserede miljøer, med fokus på alsidige rumligheder, tværfaglige og årgangsbaserede undervisningsmiljøer, samt fagtonede lokaler og grupperum.

Landskabet skaber værdi og identitet
Skolegården er ændret fra en ensformig asfaltflade til en frodig, grøn skolegård, og bygningens ly lægges mod skoven. Vegetationen skaber ny identitet og øget værdi for skolen. Solafskærmningen virker kølende på de varme dage, og de nye lege– og studiemiljøer bidrager til elevernes sundhed.

Reetablering af belægning efter kloakrenovering minimeres og giver derved plads til vegetation og regnvand.

År  

2016-2019

Bygherre  

Rudersdal Ejendomme

Sted  

Holte

Adresse  

Borgmester Schneidersvej 40

Størrelse  

7.500m2 ark / 13.500m2 lark

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Torkil Laursen Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Golder associates

Fotograf/Visualisering  

Laura Stamer

Entrepriseform  

Hovedentreprise, Totalentreprise og Bygherreleverancer

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

Dines Jørgensen Rådgivende Ingeniører, Golder Associates