Skovlyskolen

Fra ‘Grå til Grøn’ er den bæredygtige strategi for Skolyskolen i Holte – en forskønnelse og en læringsvej, hvor Skovlyskolens historie og pædagogiske potentialer udfoldes i relation til naturen og der skabes nye og optimerede læringrum både inde og ude.
RUBOW_Skolyskolen07
Læringszone i skovly-laboratorium.
RUBOW_Skolyskolen05
Styrkelse af skolens identitet
Helhedsplanen indeholder både en etapedelt renoveringsplan samt scenarier for modernisering af skole, svømmehal og uderum. Landskabsstrategien bygger på 3 greb: styrkelse af skolens identitet, læringsfremmende udemiljø og en aktiv skoledag.
RUBOW_Skolyskolen03

En ‘fremkaldelse’ af potentialer og kvaliteter
Skolen er opført i 1968-1970 af arkitekterne Knud Munk og Haldor Gunnløgsson og er bevaringsværdig i kategori 3. Bygningen er opført efter et stramt modulært princip, som afspejler sig i arkitekturen indvendigt som udvendigt. Renoveringen omfatter genopretning af indvendige og udvendige overflader, energirenovering af tage og vinduer, samt et projekt for tidssvarende indeklimatiske forhold; Lys, lyd og luft.

Fleksible læringszoner
Gårdrummene mellem ly indrettes til fleksible læringszoner, hvor undervisning og læring får mulighed for at flytte udendørs. Der arbejdes i alle gårdrum med en 4-trins strategi for læringsmiljø; fra fordybelse, gruppe- og projektarbejde, til forsamling og instruktionsarenaer. Hvert gårdrums udformning tones ift. til den nærliggende elevgruppes alder og skaber dermed tilhørsforhold og alderssvarende læringsmiljøer.

Der etableres læringsbord med tilkoblet vand og strøm, samlingspunkter, arbejdsnicher, bænke og ”hæng-ud” steder.

Skovlybåndet
Skovlybåndet rammer skolen ind i et bevægelsesforløb, der inviterer til en aktiv skolehverdag og giver et samlingspunkt i lokalområdet.
RUBOW_Skolyskolen04
I Skovlybåndet forbindes bevægelses- og læringsfremmende tiltag og skolemuren aktiveres.
RUBOW_Skolyskolen06

År  

2016-2019

Bygherre  

Rudersdal Ejendomme

Sted  

Holte

Adresse  

Borgmester Schneidersvej 40

Størrelse  

7.500m2 ark / 13.500m2 lark

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Torkil Laursen Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Konsulent  

Golder associates

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Hovedentreprise, Totalentreprise og Bygherreleverancer

Status  

Under udførelse

Samarbejdspartner  

Dines Jørgensen Rådgivende Ingeniører, Golder Associates