Støjskærm CPH

716 CPH visualisering
Projektforslag til ny støjskærm i Københavns Lufthavn
Projektforslaget søger med den nye støjskærm og forbindelsesbro at give lufthavnen et elegant stykke design, som på én gang opfylder kravene til lydafskærmning og giver passagererne, som færdes i og langs forbindelsen, en flot arkitektonisk oplevelse. Virkemidlerne er en lydskærm, hvis krumme snit er en syntese af de funktionskrav, som ligger på henholdsvis airside og landside samt en let kurvet bygningskrop, som både ude og inde bryder oplevelsen af de lange afstande.

Hovedgrebet ligger i planens store kurveslag. Nordfacadens lette krumning antyder horisonten og fortæller om rejsen. Passagererne vil færdes langs kurven i rullefortovets glidende bevægelse, og rummet vil åbne sig gradvist og lukke sig igen, efterhånden som man tilbagelægger afstanden. Undervejs synkoperes bevægelsen i tre flexzoner, der hvor rullefortovene stopper og starter. Flexzonerne er markeret med rundede kerner. Her stopper man op, orienterer sig og krydser rummet. Skift i facaden fører blikket fra ankomst- og parkeringsarealerne mod nord til de ventende fly og niveauskiftene mod syd.

Sammen med den bevægede facade og det svungne loft brydes forløbet således med helt enkle virkemidler.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

År  

2005

Bygherre  

CPH byg

Sted  

CPH, Kastrup

Totalentreprenør  

GVL Entreprise A/S

Ingeniør  

Birch & Krogboe A/S

Entrepriseform  

Konkurrence