BOFA

 

På Bornholm nordvest for Rønne har RUBOW arkitekter formgivet og programmeret et rekreativt landskab i et udvidet deponi hos Bornholms Affaldshåndtering (BOFA).

RUBOW_BOFA_1200_

Bornholms Affaldshåndtering ligger i randzonen mellem by og land, i et kulturlandskab præget af storskalaanlæg og råstofudvinding. Indenfor umiddelbar nærhed ligger to aktive stenbrud, en gammel kaolinsø, et militært øvelsesterræn, vindmøller og DGI Stadion Rønne. Området er altså ikke præget af den ‘vilde natur’ men af storslåede menneskeskabte landskaber.RUBOW_BOFA_1200

Et udvidet deponi med rekreativ anvendelse på BOFAs arealer indskriver sig i rækken af menneskeskabte kulturlandskaber, og kan samtidig let kobles til Rønne som et attraktivt udflugtsmål for lokale og turister. Landskabets bakker formgives så de understøtter rekreativ brug til udsigt, udflugt, kælkning, løb og leg – derudover vil bakkerne være et pejlemærke i området.

I den 15-årige periode hvor deponiet ’fyldes op’ vil der gradvis introduceres grader af rekreativ brug. Herved vil besøgende kunne følge processen og der vil være en væsentlig læring og forståelse af deponilandskabets natur. RUBOW_BOFA_1200 (3)

År  

2016-2017

Bygherre  

Bornholms Affaldshåndtering

Sted  

Rønne, Bornholm

Størrelse  

3 Ha

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Status  

Myndighedsbehandling

RUBOW_BOFA_1920