Forskningsprojekt om fremtidens plejeboliger

Igennem hvilke arkitektoniske virkemidler – med mennesket i centrum – kan vi bidrage til et tryghedsskabende hjem for beboere med demens? Der samtidig er et sundt og inspirerende arbejdsmiljø hvor pårørende og nærmiljø føler sig velkomne.

Frem til januar 2020, vil to specialestuderende fra Københavns Universitet, i samarbejde med arkitekt Charlotte Rahr Mortensen og partner Lars Hetland, undersøge fremtidens plejebolig.

Katrine og Signe er ved at skrive deres afsluttende kandidatspeciale i Anvendt Kulturanalyse ved KU. De vil gennem interviews, observationer og adfærds analyser, evidensundersøge flere af RUBOW arkitekters plejeboligprojekter.

“Vi vil blandt andet undersøge hverdagslivet i nuværende plejeboliger, bl.a. Holmegårdsparken, Bredebo og Himmelev Gl. Præstegård – for at finde ud af hvordan de forskellige omgivelser og måder at bo og leve på, påvirker hverdagen og trivslen for beboere med demens – hvad fungerer og hvor kan vi gennem arkitektur og design øge livskvalitet og skabe et demensvenligt miljø.”

Vi glæder os til samarbejdet, og til at anvende den nye viden i vores kommende projekter.