Fra dåsemad til drømmehjem

Beauvaisgrunden bebygges med spektakulære boligtårne

Københavns Kommunes Stadsarkitekt var tilstede da første spadestik skulle tages til ”High Five” en ny bebyggelse på en af Østerbros sidste ledige byggegrunde. Her opføres 69 almene boliger i tre femkantede boligtårne. Projektet er rettet mod en differentieret beboergruppe bestående af både singler, par, ældre og familier.

”Det er en særlig glæde at tage første spadestik til et nyt byggeri, der både tilfører byen flere almene boliger, men også bliver arkitektonisk smukt, bæredygtigt og har en god beliggenhed på kanten af byen, hvor det kan byde velkommen til København” sagde Camilla van Deurs, stadsarkitekt i Københavns Kommune.

Grunden har historisk set huset Beauvais’ konservesfabrik og ligger i dag på kanten af Østerbro, hvor den med sin markante placering kommer til at fremhæve ankomsten til den tætte by fra nord.

Grundkøbskonkurrence på baggrund af miniudbud

Bo-Vita, som er bygherre på projektet, var ved første spadestik repræsenteret ved bestyrelsesformand Jan Hyttel: ”Jeg er rigtigt glad for, at vi nu endelig kan gå i gang med byggeriet, som har været under forberedelse siden 2016, hvor vi vandt konkurrencen om at bygge boliger på Beauvaisgrunden. Det bliver et utrolig flot og spændende byggeri, der både rummer gode, funktionelle boliger men også drager omsorg for klima, miljø og drift. Jeg glæder mig til, at vi skal stå her igen, når vi skal holde rejsegilde på byggeriet.”

Københavns Kommune skrev i dommerbetænkningen til grundkøbskonkurrencen: ”Projektet viser på en overbevisende måde, hvordan tre ikke retningsbestemte boligtårne placeres i Beauvaisgrundens grønne område. Det foreslår nye løsninger på, hvordan en bybolig kan indpasses i en tårnlignende struktur og give plads til fællesskab med udsyn.”

Beauvaisgrunden blev budt ud i grundkøbskonkurrence mellem flere almene boligselskaber. Bo-Vita valgte at lave et miniudbud, hvor otte arkitektvirksomheder konkurrerede om opgaven. I sit valg af RUBOW arkitekter med Klaus Nielsen og Møller & Grønborg som rådgivere fremhæver Bo-Vita blandet andet en stærk tilgang til opgavens risikoelementer og en ambitiøs vision, hvor nye naboskaber understøttes i kantzoner både i terræn, i facadens design og i et fælles indre, åbent trapperum som bringer kantzoner og naboskaber sammen på tværs af både boligtyper og etager. Visioner som det er lykkedes at få med ind i det projekt der nu er under opførelse.

Tidens udfordringer kræver godt samarbejde

Stigende grundpriser, overophedning i byggebranchen, høje kvalitetskrav og en lokalplan med store ambitioner for en grøn og klimatilpasset park, har udfordret processen og projektet i den videre bearbejdning.

”Der er rigtigt mange faktorer som gør det svært at bygge alment nybyggeri i København lige nu” siger Britt Nemmøe, almensektorchef hos RUBOW arkitekter. ”Processen har slået en krølle under vejs, blandt andet med en licitation uden bydende. Men takket være et rigtigt godt samarbejde på tværs af bygherre, kommune, rådgivere og totalentrepriseteam, er det lykkedes at komme i jorden med et særligt byggeri til en af de få byggegrunde der er tilbage i brokvartererne. Vi er særligt stolte over at kunne give nyt bæredygtigt liv til et tidligere industrikvarter, både i forhold til miljømæssige, sociale og økonomiske målsætninger”

Projektet er udviklet i samarbejde med Klaus Nielsen a/s og Møller & Grønborg og opføres af totalentrepriseteamet: Bo-Hus, Friis-Andersen Arkitekter og Ingeniør Søren B. Nielsen. High Five forventes at kunne byde nye beboere indenfor i marts 2021.