fsb HJEM vil reducere ulykker på arbejdspladsen

Der er efterhånden godt gang i det strategiske partnerskab fsb HJEM. I går var alle samlet på partnerskabskontoret til ”Awareness Day”.

”Op mod 2/3 af de arbejdsulykker der sker i byggeriet kan føres direkte tilbage til den måde, det enkelte projekt designes og planlægges. Det er en statistik, vi skal påvirke i den måde, vi samarbejder på tværs af byggebranchen i det strategiske partnerskab fsb HJEM” siger Erik Vibe Pedersen, sektionsdirektør for NCC renovering.

NCC bruger ”Awareness Day” i hele koncernen til at sætte fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Dagens temaer rundede både medarbejdernes arbejdsmiljø i det fælles partnerskabskontor, men også arbejdsmiljøet for de mennesker som skal bygge, drifte og bo i det byggeri, partnerskabet leverer.

Parterskabet sætter nye standarder

”For fsb er det helt afgørende at vi får skabt ny best practice for renovering i den almene sektor gennem partnerskabet. Vores driftsfolk og beboere skal have byggeri som fungerer i dagligdagen.” siger Lone Zeeberg Nielsen, byggechef hos fsb, ”Derfor går vi som bygherre rigtigt langt for at sikre de bedst mulige betingelser for HJEMs arbejde med sikkerhed og risikoafdækning”

De projekterende oplever også at partnerskabet sætter helt nye standarder for arbejdet med både sikkerhed og bygbarhed.

”Som projekterende giver det os nogle helt særlige fordele at have både entreprenør og bygherre med ved tegnebordet” siger Britt Nemmøe, almensektorchef fra RUBOW arkitekter, og fortsætter ”I partnerskabet får vi praktisk bygbarhed ind helt fra start i projekteringen. Det gør os i stand til at tænke 360 grader rundt om processerne på en helt ny måde. Derudover har vi en bygherre med ved bordet, som har mandat til eksempelvis at stille en lejlighed til rådighed for særligt grundige undersøgelser. Det giver os alt sammen langt bedre forudsætninger for at ramme bulls eye og undgå løsninger, som ikke er sikre og praktiske i dagligdagen.”

Vi forventer et fald i antallet af arbejdsulykker

Arbejdsmiljø og sikkerhed er et prioriteret fokusområde i partnerskabet. Målet er, at det nye samarbejde vil vise konkrete resultater i ulykkesstatistikkerne.

”Den store portefølje af renoveringsprojekter, giver os en særlig mulighed for at udvikle de gode idéer. Det gør det muligt at udføre løsninger, som er sikkerhedsmæssigt i orden, både for de udførende, for den efterfølgende drift og for beboerne i den daglige vedligeholdelse” udtaler Simone Kongsbak, partnerskabsudvikler i HJEM. Hun fortsætter: ”Vi forventer at kunne dokumentere et fald i antallet af arbejdsulykker i partnerskabet. Det kan vi komme i mål med, fordi arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværker, bygherre og driften sidder rundt om det samme bord fra start til slut.”

Det strategiske partnerskab fsb HJEM består af NCC, COWI, Smith Innovation og RUBOW arkitekter. Partnerskabet løber over 4-6 år og styrker sammenhængen på tværs af traditionelle faggrænser med en organisation, der skaber læring på tværs af projekter til gavn for fsb’s beboere.