Vundet: Nyt bæredygtigt ældrecenter i Brøndby

Pressemeddelelse: RUBOW arkitekter er valgt som totalrådgiver på Brøndby Kommunes nye ældrecenter, der skal være et inspirerende og bæredygtigt byggeri og udformes i tæt dialog med naboer, borgere og brugere.

Brøndby Kommune skal have et nyt ældrecenter, der skal opføres i bydelen Vesterled. Med en placering i et villakvarter skal der ikke alene skabes et trygt hjem for beboerne, et inspirerende arbejdsmiljø for medarbejdere og et rart sted at komme for pårørende. Byggeriet skal også udformes med størst muligt hensyn til den eksisterende bebyggelse og med grønne udeområder, hvor både beboere og nærmiljøet føler sig velkomne.

Det nye ældrecenter forventes at være indflytningsklart i 2024 og bliver kommunens første DGNB-certificerede byggeri.

”Vores nye ældrecenter skal både levere velfærd på et højt niveau og bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling af Brøndby. Den vision skal naturligvis afspejle sig i kvaliteten af det byggeri, vi vil opføre. Derfor har vi i kommunalbestyrelsen besluttet, at det nye ældrecenter skal være et pejlemærke for fremtidens bæredygtige, klimavenlige byggeri, der certificeres efter den såkaldte DGNB-standard”, siger borgmester Kent Magelund.

En DGNB-certificering bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at man med DGNB ikke blot evaluerer et byggeri ud fra, fx hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er.

”Vi er rigtigt stolte over at Brøndby Kommune har valgt os som rådgivere til det her ambitiøse projekt. Vi glæder os til samarbejdet!” Siger Lars Hetland, direktør, RUBOW arkitekter og fortsætter: ”Gennem hele processen har vi oplevet en bygherre med store ambitioner og stor åbenhed omkring både den proces vi skal igennem sammen men også for det færdige byggeri. Ambitioner som ligger helt i tråd med den måde vi som rådgivere tænker bæredygtighed på tværs af by, bygning og borger indenfor plejesegmentet”.

Ældrecentret forventes at blive i to etager. Det vil bestå af 152 boliger, fordelt på plejeboliger og midlertidige pladser til bl.a. rehabilitering, men skal også huse andre sundhedsfremmende og forebyggende funktioner til kommunens borgere.

”Vi vil gerne holde kommunen i front i forhold til udviklingen på ældreområdet. Derfor bliver det nye ældrecenter bygget med de arkitektoniske virkemidler og den viden, vi i dag har om, hvad der fungerer godt for beboerne,” fortæller Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune og fortsætter: ”Med en beliggenhed tæt på boliger og en daginstitution sikrer vi også, at de ældre ikke bliver isoleret, men bliver en del af et livligt nærmiljø, selvom de måske ikke længere er så mobile”. 

Der er lagt op til tæt dialog og involvering i forbindelse med planlægningen af det nye ældrecenter. Både naboer, brugere og borgere er derfor fra start blevet inddraget i processen og der er allerede kommet forslag til, hvordan området omkring ældrecentret kan planlægges, så de grønne områder kan være med til at bygge bro mellem villakvarteret og ældrecentret.

Det 15.200 kvm nye byggeri har været i EU-udbud. 17 rådgiverteams bød ind på opgaven, tre blev prækvalificeret og den 17. september 2019 underskrev Brøndby Kommune kontrakt med det vindende firma, RUBOW arkitekter, der skal være totalrådgiver på det nye ældrecenter.

FOTO: Kent Magelund og Lars Hetland ved kontraktunderskrivelsen den 17. september 2019. RUBOW arkitekter er blandt andet valgt på grund af deres skarpe fokus på brugerinddragelse og lange erfaring med plejebyggeri.