Rum til biler – Rum til mennesker

RUBOW arkitekters projekt ‘Rum til biler – Rum til mennesker’, var blandt 21 forslag i idékonkurrencen om et nyt parkeringshus i Sydhavnskvarteret for Aarhus Kommune, og modtog i tirsdags hædrende omtale ved præmieoverrækkelsen.

Visionen for Sydhavnskvarteret er at skabe en tæt og mangfoldig bydel i det gamle havne- og industriområde.

I RUBOW arkitekters forslag er der lagt vægt på at huset skal give mere til stedet, end det tager. Det er et effektivt parkeringshus, der overrasker og inviterer til en mangfoldig anvendelse. Arealet af aktive byfunktioner overstiger bygge-grundens størrelse. Og så er det et bæredygtigt hus, der kan videreudbygges, fortættes og forandres og som tilfører en grøn destination i et rekreativt stiforløb.

Bedømmelsesudvalget har valgt at tildele projektet hædrende omtale med begrundelse i forslagets meget ambitiøse, gennemarbejdede og veldokumenterede koncept. Forslaget præsenteres med parkeringshuset udformet som en megastruktur med tre veldefinerede delområder, med hvert sit potentiale for byliv og udadvendte funktioner omkring et velfungerende parkeringshus.
– Fra dommerbetænkningen

Læs mere her.