Renovering skaber tryghed

Fremtidssikring af Egedalsvænge har forbedret beboertrygheden og området er ikke længere på listen over udsatte boligområder.

Effekterne af alle de fysiske arbejder kan tydeligt ses i statistikkerne og derfor bliver det nu undersøgt, hvad der har gjort forskellen, så andre rådgivere kan lære af områdets succes.

Fremtidssikringen af Egedalsvænge indeholdt energioptimering og –renovering samt forbedring af udearealer, bæredygtighedstiltag og kriminalpræventive løsninger sammen med en omfattende beboerindragelse. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Boligforeningen 3B med RUBOW arkitekter som totalrådgiver sammen med ADEPT, Orbicon, AFM Consult, Opland Landskabsarkitekter og Plan + Proces APS, udført af MT Højgaard.

Læs artiklen her.