Fra grå til grøn

En bæredygtig strategi for Skovlyskolen i Holte, hvor historie og pædagogiske potentialer udfoldes i relation til naturen.

Renoveringen af Skovlyskolen er et godt eksempel på en ‘hverdags’ renovering af senmodernismens velfærdsarkitektur; en opgavetype der vil udgøre en stor del af de offentlige renoveringer i de kommende år

Renoveringen tager udgangspunkt i genopdagelsen af skolens historiske, rumlige, materialemæssige og landskabelige potentialer, hvor de fysiske rammer, inde og ude, er blevet optimeret i forhold til skolens pædagogiske virkelighed med fokus på tidssvarende forhold for læring, bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet.

Rundt om skolen er etableret ”Skovlybåndet” der indrammer skolen i et bevægelsesforløb, der inviterer til en aktiv skolehverdag og giver et værdifuldt samlingspunkt i lokalområdet.

Se hele projektet her.

Projektet er lavet for Rudersdal Ejendomme i samarbejde med Torkil Laursen Rådgivende Ingeniører, Dines Jørgensen Rådgivende Ingeniører samt Golder Associates. Fotos: Laura Stamer