Regionspsykiatrien i Horsens skal udvides

RUBOW arkitekter skal udvide regionspsykiatrien i Horsens

RUBOW arkitekter har sammen med Nordic og Norconsult vundet totalrådgivningen om udvidelse af Regionspsykiatrien i Horsens. RUBOW arkitekters team vil i tæt samarbejde med Region Midtjylland udvikle et helt nyt sengeafsnit og et nyt administrationsafsnit, som tilbygning til det eksisterende Psykiatriafsnit ved Horsens Hospital.

Sundhed, pleje og helende arkitektur er et fokusområde for RUBOW arkitekter og således bygger opgaven videre på den erfaring vi har opnået indenfor bygninger til psykiatrisk behandling, blandt andet fra Psykiatrisk Center Ballerup og Sct. Hans Retspsykiatri.

Vi glæder os til at komme i gang.