Nye partnere og chefer udnævnt

Som led i virksomhedens fortsatte udvikling, har RUBOW arkitekter udnævnt to nye partnere og fire nye chefer.

De nye partnere er Britt Nemmøe og Stine Poulsen, som hidtil har fungeret som associerede partnere indenfor fagområderne alment byggeri og landskab/bystrategi.

De nye chefer er Tilbuds- og kommunikationschef Louise Kanne, Kvalitetschef Helge Skovbjerg, Økonomichef Jesper Petersen og Tegnestuechef Michael Vielsted Berntsen.

Alle de nyudnævnte er stærke faglige profiler, som har været drivende i udviklingen af virksomhedens forretningsområder, daglige drift og processer både udadtil og indadtil gennem mange år.

Udnævnelserne er en del af en løbende organisationsudvikling og en konsekvens af, at RUBOW arkitekter gennem de senere år er vokset til mere end 100 medarbejdere. Samtidig er det ønsket at bevare og udvikle en partnerdrevet virksomhedsstruktur, hvor dedikeret ledelse og fokus på faglig, kulturel og forretningsmæssig udvikling skal fremtidssikre virksomheden som en af de førende rådgivere indenfor arkitektur og landskabsarkitektur i Danmark.

Ud over de nye partnere og chefer består ledelsen af kreativ direktør og partner Susanne Hansen, direktør og partner Lars Hetland samt direktør og partner Lars Bo Lindblad. Partner Uffe Breinholt leder, sammen med afdelingsleder Christina Ahrens, RUBOW arkitekters kontor i Aarhus.

I maj 2021 blev RUBOW arkitekter en del at den norske rådgivningsvirksomhed Norconsult, der med mere end 4500 ansatte er Norges største tværfaglige rådgiver med kontorer i hele verden. Norconsult er 100 % medarbejderejet.