Landskabsarkitekt i København

RUBOW arkitekter, Landskab & Bystrategi søger en erfaren landskabsarkitekt, der har interesse i tværfaglige samarbejder, designudvikling, planteanvendelse og klimaløsninger.

Brænder du for landskabsarkitekturen og for hvordan tværfaglige designprocesser kan bidrage ti fremtidens projekter? Så send os en ansøgning.

Vores projekter udvikles med afsæt i stedets potentialer og med respekt for de mennesker, stedet er tiltænkt. Vi stræber efter at kombinere bæredygtighedstænkning og æstetik i gennemtænkte løsninger, der giver noget tilbage til det sted, vi skaber en forandring. Vi arbejder helhedsorienteret med landskab og byggeri baseret på tætte, tværfaglige samarbejder.

Du får en varieret hverdag sammen med 12 kollegaer inden for Landskab & Bystrategi, hvor dine ideer og dit engagement værdsættes, og hvor der er rig mulighed for personlig og faglig udvikling. Vi har en imødekommende virksomhedskultur og løbende faglige arrangementer på tværs af fagligheder.

KvalifikationerDu er uddannet landskabsarkitekt fra Københavns Universitet eller Det Kgl. Akademis Arkitektskole med min. 3 – 5 års erfaring

∙ Du har et godt kendskab til projekteringsfaser og interesserer dig også for udførelsesfasen

∙ Du tænker kreativt, kan lide at formgive og evner at arbejde både helhedsorienteret og detaljeorienteret

∙ Du har gode samarbejdsevner og evner at etablere en positiv dialog

∙ Du er erfaren bruger i Autocad/Land4. Gerne kendskab til projektering i 3d.

∙ Du har kendskab til klimatilpasning/regnvandshåndtering med rekreativ værdi fra projekter.

Stillingen er fuld tid. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter overenskomst/kvalifikationer. Er du interesseret, så send dit CV, portfolio og et par ord om dig selv til job@rubowarkitekter.dk.

Ansøgningsfrist 8.8.2022.