RUBOW VIDERE I BALLERUP PSYKIATRI

Totalrådgiver RUBOW arkitekter A/S med underrådgiverne Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører og Bang og Linnet Landskab ApS er gået videre til 2.fase med forhandling i konkurrencen om udbygning af Ballerup psykiatri. Et nybyggeri til behandling af spiseforstyrrelser, som konsekvensen af en samling af 4 eksisterende behandlingsinstitutioner i Region Hovedstaden. Det ny byggeri skal indeholde kantine til hele PC Ballerup, ankomst,- og konferencecenter, samt ambulatorium, dagcenter og sengeenhed for patienter med spiseforstyrrelser.

Projektet er blevet bedømt af en dommerkommité bestående af Kim Sander, Projekt- og driftschef, Region Hovedstadens Psykiatri René Priess, Centerchef, Psykiatrisk Center Ballerup Louise Bangsgaard, udviklingschef, Psykiatrisk Center Ballerup Ulrik Hammer Jørgensen, Byggechef, Region Hovedstadens Psykiatri Mette Seiding, arkitektfagdommer, Dall & Lindhardtsen A/S Torben Skovbjerg Larsen, arkitektfagdommer, AART architects A/S Marianne Levinsen, arkitektfagdommer, Marianne Levinsen Landskab ApS og er bedømt efter følgende kriterier:

  • Den overordnede idé set i forhold til disponering af området, infrastruktur samt landskabsmæssig kvalitet
  • Det arkitektoniske hovedgreb, æstetik, samt fokus på at de fysiske rammer understøtter patientbehandlingen og organiseringen af aktiviteterne
  • Funktionalitet og tekniske løsninger i forhold til bygningens drift og fremtidige fleksible anvendelse
  • Projektets realiserbarhed inden for den økonomiske ramme
  • Bæredygtighed

Vi glæder os til at skulle arbejde videre med forslaget, som skal afleveres endeligt til januar.