ARKITEKTURPRIS TIL STRANDGÅRDSKOLEN

Lars Hetland, partner i RUBOW arkitekter, modtog i går Arkitekturprisen 2014 af Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune.

På baggrund af RUBOW arkitekters helhedsplan for Strandgårdskolen blev det besluttet at renovere skolen efter stripningsprincippet, dvs. en delvis nedrivning af bygninger til fundament og bærende konstruktioner. Herefter kunne en genopbygning indebære et helt nyt arkitektonisk udtryk, samt en omdisponering af skolens funktioner og nye adgange til spændende udendørs læringsmiljøer. Disse tiltag gør Strandgårdskolen forbilledlig i forbindelse med implementering af den nye folkeskolereform. RUBOW arkitekter har forestået denne totalrenovering af Strandgårdskolen i tre etaper, mens skolen har været i funktion.

I motivationen for arkitekturprisen 2014 lyder det bl.a., at ‘der er blevet lyttet til brugerne og fundet gode moderne løsninger på både uderum, fællesrum og undervisningslokaler. Derfor er genopbygningen af skolen også lykkedes rigtig flot’.

Læs mere om samarbejdspartnere og om projektet her på vores hjemmeside under Strandgårdskolen.