BREDEBO I BYG NR. 5

Forsidebilledet fra Bredebo plejecenter, tegnet af RUBOW arkitekter, introducerer temaet for BYG nr.5 ‘Bæredygtigt byggeri’. På siderne fra 20 – 30 udfoldes projektet bl.a. med ordene: ‘Dette skal være hjem for mennesker, der har levet et langt liv og nu ikke længere kan klare sig selv. Samtidig skal det tilgodese personalets arbejdsmiljø. To hensyn, der kan være modsatrettede. Arkitekterne har skabt smukke rammer for begge.’

Bredebo_Torben Eskerod (2)

Vi opfordrer  intereresserede til at læse artiklen, se tegninger og billeder samt her på hjemmesiden, at læse mere om såvel projektet som samarbejdspartnere: Bredebo plejecenter  Fotos © Torben Eskerod