EGEDALSVÆNGE I ARKITEKTEN NR. 11

Siderne 49-52 i dette nummer af Arkitekten har fokus på renoveringsprocessen af Egedalsvænge, hvor RUBOW arkitekter har været totalrådgiver. Projektet er baseret på en intensiv brugerinddragelsesproces hvor den enkelte beboers valg og prioriteringer træder frem i det arkitektoniske udtryk. Renoveringen af Egedalsvænge er udviklet indefra med fokus på at skabe ejerskab, tilfredshed og livskvalitet.

RUBOW_Egedalsvaange_Livskvalitet

Vi opfordrer  intereresserede til at læse artiklen i Arkitekten og her på hjemmesiden, at læse mere om såvel projektet som samarbejdspartnere: Egedalsvænge

Arkitekten 11_forside