VUNDET HELHEDSPLAN

RUBOW er udpeget som vinder af AAB’s miniudbud vedrørende afd. 80 i Husum. Opgaven omfatter udarbejdelse af forundersøgelser, herunder tilstandsvurderinger, idéoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag, som skal resultere i en helhedsplan – som grundlag for en skema-A ansøgning til Landsbyggefonden.

En spændende opgave, hvor samarbejde med beboere og omkringliggende boligbebyggelser er i centrum. Vi glæder os til at tage fat sammen med afdelingen og vores samarbejdspartnere:

Grontmij og Lassen Landskab