FESTFORELÆSNING OM HELENDE ARKITEKTUR

Susanne Hansen, Partner i RUBOW arkitekter, holdt en indlevet og inspirerende forelæsning for Oplands tegnestue og deres gæster ved den traditionelle Nytårskur i fredags.
RUBOW-partner-Susanne-Hansen.510pixHer fortæller hun bl.a. om udvidelsen af Retspsykiatri Skt. Hans i Roskilde, som er under hovedprojektering. Om hvordan projektet i det arkitektoniske greb, forholder sig til såvel eksisterende, bevaringsværdige bygninger og de enorme landskabelige potentialer på stedet. Projektet rummer fire nye sengeenheder, udendørs og indendørs fællesaktiviteter samt et nyt ankomsthus med personale- og besøgsfaciliteter, i alt ca. 20.000 m2. Samtidig efterleves alle krav til sikkerhed og arbejdsforhold og programmets ambitioner for sundhed i arkitektur og sind opfyldes med ‘helende arkitektur’, hvor betydningen af lys, luft og natur anerkendes, som et redskab til velvære.