3 KVINDER IND I LEDELSEN

Fra venstre: Stine Poulsen, Helene Skytte Olesen, Britt Nemmøe, foto © Lizette Kabré

RUBOW arkitekter udvider og styrker ledelseskredsen pr. 1.februar 2015 med udnævnelsen af 3 associerede partnere: Britt Nemmøe, Helene Skytte Olesen og Stine Poulsen.

”De 3 udnævnelser er en markant styrkelse af RUBOW arkitekters kapacitet og potentiale, som understøtter virksomhedens strategiske udvikling med høj kvalitet i projekterne og gode relationer til vores bygherrer og samarbejdspartnere” siger direktør og partner Lars Bo Lindblad.

Britt Nemmøe, arkitekt maa, vil stå for udvikling af tegnestuens forretningsområde inden for almene boligbyggerier, herunder tilbudsgivning, akkvisition og ledelse af nybygnings- og renoveringssager samt helhedsplaner i forbindelse med RUBOW arkitekters rammeaftaler med flere almene boligselskaber.

Helene Skytte Olesen, arkitekt maa, vil stå for udviklingen af tegnestuens forretningsområde inden for videregående uddannelsesbyggeri og privat boligbyggeri, herunder tilbudsgivning og akkvisition samt være ansvarlig for større byggeprojekter. Derudover har hun ansvar for udvikling af virksomhedens projekt- og projekteringsledelse.

Stine Poulsen, landskabsarkitekt maa, vil stå for videreudviklingen af et oprindeligt forretningsområde på tegnestuen inden for planlægning, byrum og landskab samt bidrage strategisk, kreativt og akkvisitivt på tværs af tegnestuen. Stine har de seneste 7 år været medstifter og indehaver af PK3 Landskabsarkitekter og har tidligere været associeret partner hos SLA arkitekter.

”Vi glæder os til den videre udvikling af de 3 områder og ser en faglig styrke i, at alle facetter af projektet samles i et helhedsorienteret greb, hvor sammenhængen mellem bæredygtig arkitektur og landskab tænkes ind fra starten” siger direktør og partner Lars Hetland.

RUBOW arkitekters partnergruppe består ud over de 3 nyudnævnte associerede partnere af Susanne Hansen, Jørgen Straarup, Lars Hetland og Lars Bo Lindblad.

RUBOW arkitekter blev etableret i 1985 og har gennem de senere år udviklet sig som et kreativt og erfarent firma, der leverer bæredygtig kvalitet og Full Service arkitektrådgivning med over 50 ansatte og forretningsområder inden for undervisning, sundhed, ældre- og plejeboliger, daginstitutioner, landskab, byplanlægning samt renovering og transformation for især almene og offentlige bygherrer.

RUBOW arkitekter står bag flere markante projekter, senest bl.a. Ny Fredensborg skole ved Vilhelmsro, hovedprojektering af Carlsberg Byen, udvidelsen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde, Holmegårdsparken Plejecenter i Ordrup, Nykløveret integreret daginstitution på Frederiksberg, Fremtidssikring af Egedalsvænge i Kokkedal samt bæredygtige Plusenergihuse ved Lisbjerg i Århus.

Kontakt:
Lars Bo Lindblad, partner og direktør
e-mail: lbl@rubowarkitekter.dk, tlf. nr.: 2616 1610

Anne Carlsen, PQ- og kommunikationsansvarlig
e-mail: acd@rubowarkitekter.dk, tlf. nr.: 2621 9869