VIDENDELING OM PLEJEBOLIGER

Lars Hetland, partner og direktør, vil deltage i følgegruppe for at dele RUBOWs erfaringer med udvikling af plejeboliger for personer med demenssygdomme.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København, skal som led i demenspakken under satspuljen 2015 udarbejde SBi-anvisninger om indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme. RUBOW arkitekter er, som repræsentant for rådgiverbranchen, med i følgegruppen om demensanvisningerne.
Planen er, at den første anvisning skal være klar medio 2015 og skal kunne anvendes som referencedokument for kommunernes ansøgninger om støtte til ombygning og nyindretning af eksisterende plejeboliger. Den anden anvisning skal være uddybende samt indeholde eksempler fra gode udførte løsninger, der kan være til inspiration for andre. Den skal udkomme primo 2016.

Grundlæggende er tanken, at anvisningerne skal spille sammen med bygningsreglementet i struktur, for at krav og anbefalinger formidles bedst muligt for de tekniske rådgivere. For at sikre at alle relevante aspekter vedrørende emnet belyses og inddrages, nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for ministerier, kommuner, organisationer, faglige repræsentanter, praksis mm.

RUBOW arkitekter er blevet udvalgt på baggrund af byggerier som Bredebo, Snorrebakken og Solgården – Læs mere om vores arbejde under ‘Ældreboliger’ og ‘Sundhed’.