RUBOW UDVIKLER BLÅGÅRDSKVARTERET

HVEM? RUBOW ARKITEKTER er med Creative Roots og Anne Tietjen udpeget som vindere af rådgivningen på ’Blågårdsvision og idékatalog’, hvor vi sammen med  lokalområdets beboere og aktører og i en tæt dialog med Københavns Kommune, Områdefornyelsen Nørrebro og den almene boligorganisation fsb, skal udvikle en vision for Blågårdskvarteret.

HVAD? Rådgiverholdet skal facilitere processen med en tydelig og tryg inddragelse, hvor vi med oplæg og begivenheder skal skabe dialog og debat samt udarbejde en samlet afdækning af muligheder og behov blandt de mange aktører i Blågårdsvisionen. Idékataloget skal formidle konkrete delprojekter af visionen med nytænkende, stedsspecifikke løsninger for bl.a. skybrudssikring, grønne og trygge byrum i kontakt med boligerne, aktiviteter, forbindelser og mødesteder i kvarteret.

 ’Jeg glæder mig til et efterår, som kommer til at summe af aktiviteter her i Blågårdskvarteret. Vi vil både identificere kvarterets værdier, skabe debat og sætte konkrete billeder på nye byrumsløsninger. Vi skal ud og snakke med alle og sikre en bred dialog, både med de som gerne deltager, men også gennem nye metoder, at få de beboere i spil som ikke plejer at deltage aktivt i byudviklingen’

 -Mette Prag, projektchef for Områdefornyelsen

HVOR? Centrum i visionen er Stengade, Korsgade, Baggesensgade og Blågårds Plads i sammenhæng med hele kvarteret. Området repræsenterer samtidig et uforløst sammenstød mellem den modernistiske by og brokvarteret – præget af bysaneringen fra 1976, som har efterladt kvarteret med monotone facader og usammenhængende flow og forløb. Få steder i København fremkalder så stærk en identitetsfølelse og formår at skabe fællesskab på tværs af så bred en beboerskare som Blågårdskvarteret. Kvaliteter, som skal bevares og styrkes.

’Vi er i rådgiverteamet begejstrede for at bidrage til at løfte ressourcer, skabe relationer mellem mennesker og give bud på en række konkrete indsatser gennem en åben og afprøvende dialog. Blågårdsvisionen vil afdække kvarterets sjæl, drømme, behov og sammenhæng med den omgivende by – fundamentet for udviklingen af et levende og bæredygtigt bykvarter. ’

Stine Poulsen, ass. partner i RUBOW ARKITEKTER, som er gennemgående dialogpartner i processen.

HVORNÅR? Der er afsat et år til Blågårdsvisionen og idékatalog. Boligorganisationen fsb og Københavns Kommune skal efterfølgende anvende visionsplan og idékatalog som løftestang til yderligere finansiering i dialog med fonde og evt. i partnerskaber i realiseringen af Blågårdsvisionens delprojekter.