VINDER I HVIDOVRE

Hvidovre Kommune udnævner RUBOW ARKITEKTER som vinder af konkurrencen: Ny daginstitution på Cirkusgrunden. Dagtilbuddet skal have en idrætsprofil og de fysiske rammer skal derfor naturligt integrere og understøtte bevægelse i det daglige — både indenfor og udenfor. Arkitektonisk ønsker Hvidovre Kommune et byggeri, der fremstår som ‘et flagskib’, og som dermed kan fungere som et arkitektonisk forbillede for fremtidige byggerier i kommunen.

Forslaget udmærker sig ved ‘Arkitektonisk Greb’ og ‘Funktionel Indretning’ og udpeges som vinder af en enig dommerkomite – med følgende ord fra dommerbetænkningen:

‘Experimentariet er et fantastisk udeopholdsrum’ ….  ‘bæredygtighed er konceptuelt tænkt ind i alle løsninger’  …. ‘Forslaget skaber en berigende verden med de bedste forudsætninger for et rart og levende miljø for Institutionen, børn og pædagoger.’

Cirkusgrunden-ankomst

Projektet er udviklet i samarbejde med SlothMøller og RUBOW ARKITEKTER har slået stregerne til både bygning og landskab. På ca. 1.600 m2 skal institutionen rumme 180 børn i alderen fra 0-6 år og forventes af stå klar i august 2017.

Projekterne fra arkitektkonkurrencen ”Nyt dagtilbud til Cirkusgrunden” kan ses på Avedøre Bibliotek fra torsdag den 6. august til torsdag den 20. august. Her vil både vinderprojektet, og de fire andre projekter være udstillet. Se desuden Hvidovre Kommunes omtale her.