RUBOW VINDER RENOVERINGSOPGAVE

Vridsløselille Andelsboligforening afd. 1 Toften

Rubow arkitekter er blevet udpeget til sammen med Danakon Rådgivende Ingeniører A/S og Gert Carstensen A/S at føre Vridsløselille Andelsboligforening afd. 1 Toften igennem en fremtidssikring og en udarbejdelse af en helhedsplan med henblik på at opnå støtte i Landsbyggefonden. Der lægges særlig vægt på en god beboerproces, som skal bygges på de erfaringer, man har gjort sig i tidligere forsøg på udarbejdelse af en helhedsplan for afdelingen. Rubow arkitekter har i besvarelsen lagt særlig vægt på en demokratisk proces, hvor værdier, behov og ønsker skal afklares, førend helhedsplanen kan finde sit endelige indhold. Opgaven bliver således både en teknisk men i særlig grad en processuel opgave for rådgiverne i løbet af 2016.

Helhedsplanen kan komme til at indeholde:

• Renovering af bad og køkken, altaner, tagudskiftning, udskiftning af brugsvandsinstallationer, kloak, murværksarbejder og nyt varmeanlæg

• Etablering af tilgængelighedsboliger

• Sammenlægning af boliger til større familieboliger

• Nyt fælleshus

• Nye tagboliger

• Evt. omlægning af afdelingen til en ”senior-afdeling”.

Bebyggelsen Toften er opført i 1949-50 med i alt 99 boliger i etagebyggeri. Afdelingen består af seks boligblokke i tre etager, et gedigent murstensbyggeri med fine murværksdetaljer ved indgangene og tidstypisk udformning af altan/karnappartier, som giver et godt dagslysindfald i boligerne.

Foto: BO-VEST