SBI-Anvisning med bidrag fra RUBOW

Kun et fåtal af landet eksisterende plejeboliger er indrettet, så de tilgodeser behovet hos personer med demens. Men med en stigende middellevealder og et stigende antal personer med demenssygdomme er der behov for mange flere specialindrettede boliger og bedre deling af viden på området.

Arkitekt MAA, Lars Hetland, partner i RUBOW arkitekter sidder med i en følgegruppe af rådgivere, som har bidraget med input og sparring til forfatterne af to SBI anvisninger på området, “SBI anvisning 259. Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål“, hvor den første netop er udkommet.

RUBOW arkitekter vandt i 2011 1. præmie i en en konkurrence om opførelsen af 60 nye plejeboliger målrettet borgere med demenssygdomme og psykiatriske lidelser på Bornholm, Snorrebakken opført 2011-14,  og har stor erfaring på området fra flere lign. projekter bl.a. Holmegårdsparken i Gentofte opført 2010-15 og Himmelev ved Roskilde opført 2010-15.

“For at være et attraktivt plejecenter er det selvfølgelig vigtigt, at plejebolig og fællesarealer indeholder nogle kvaliteter, som appellerer til den kommende beboer – og beboerens pårørende. Den gode stemning og det rare miljø på plejecenteret er dog i høj grad båret af de mennesker, der arbejder på stedet, og det engagement og den indlevelse, de har i forhold til deres arbejdsplads og beboerne. Når vi går ind i en designproces for et plejecenter har vi derfor ligeværdigt fokus på de tre primære interessenter: Beboere, pårørende og de ansatte”, fortæller Lars Hetland.

Ud over Lars Hetland sidder følgende kapaciteter på området også i følgegruppen:

– Søren Buggeskov, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
– Claus Cornelius, FOA
– Ane Eckerman, Alzheimerforeningen
– Mary-Ann Knudstrup, Aalborg Universitet / Arkitektur og Design
– Søren Svane Kristensen, Sundheds- og Ældreministeriet
– Margrethe Kähler, Ældre Sagen
– Karen Marie Myrndorff, Kommunernes Landsforening (KL)
– Charlotte Rugh, demenskoordinator, senior center Bakkegården
– Kirsten Ryssing, DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK)
– Karen Tannebæk, Nationalt Videnscenter for Demens.