Helende arkitektur og landskab

Terapibassin

Vinderholdet er fundet til nyt Gigthospital i Sønderborg

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget RUBOW arkitekter A/S som totalrådgiver og underrådgivere LINK Arkitektur, Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører, Teknologisk Institut (bassinteknik), Gade & Mortensen Akustik samt flere specialister i bl.a. tilgængelighed og helende arkitektur.

Gigtforeningen er bygherre på projektet, og direktør Mette Bryde Lind udtaler:

”RUBOW arkitekter A/S har præsenteret en æstetisk smuk løsning på et moderne gigthospital. Der er lagt vægt på logik og på sammenhæng, på tilgængelighed og på helende arkitektur – til glæde for patienter og personale.  Der er sikret samspil mellem den nye tilbygning, det eksisterende hospital, varmtvandsbassinet og landskabet. Det er en meget stor glæde at kunne sætte gang i et så visionært projekt. Vi stræber mod at etablere et af de bedste og mest gennemtænkte sengeafsnit i landet til gavn for de mange gigtpatienter med behov for specialiseret rehabilitering.”

De nye rammer skal sikre: 

  •  Fantastiske patientfaciliteter, der med helende arkitektur understøtter den moderne gigtbehandling til glæde for de mange.
  •  En visionær modernisering og renovering af eksisterede hospitalsfaciliteter med det mål at inspirere andre i Danmark til, hvor smukt og effektivt det kan gøres.
  •  At der skabes sammenhæng mellem patientbehandlingen og forskningen. Måden, vi gør det på, skal sikre, at patienter og forskere løbende inspirerer hinanden til ny forskning med høj, umiddelbar værdi for det enkelte menneske med gigt.

RUBOW arkitekters ansvarlige partner på projektet, arkitekt maa Susanne Hansen udtaler:

”Det er en meget stor glæde, at vi får muligheden for at gå videre med et så spændende projekt. Vi er stolte over forslaget, og at samspillet mellem bygning og landskab er lykkedes – og anerkendt af bedømmelseskomiteen – i så høj en grad.”

Læs mere om projektet her