RUBOW arkitekter udvikler demensværktøj

Optimering af eksisterende fysiske plejemiljøer, så de i højere grad målrettes demente borgere, skal prioriteres på en måde som skaber bedst mulig værdi. Derfor har RUBOW arkitekter udviklet et behovs- og værdibaseret værktøj, som rammesætter eksisterende bygningsmasse, prioriteringer og løsninger med henblik på demenstilpasning. Værktøjet anvendes lige nu i samarbejde med Odense Kommune, hvor muligheder for demenstilpasning af en række eksisterende plejetilbud kortlægges.

Demente borgere udgør en stadig større andel af beboerne på de danske plejehjem. I Danmark lever 70-85.000 mennesker med en demenssygdom og der kommer ca. 8.000 nye tilfælde til hvert år (www.alzheimer.dk). Langt de fleste plejetilbud er etableret med fokus på somatiske lidelser, som ikke tager højde for det kognitive nedbrud demensen medfører. Der er derfor behov for at gentænke plejetilbuddene, så de i højere grad kan danne en værdig ramme om de demente medborgeres hverdag. Sammen med Odense Kommune udarbejder vi en helhedsorienteret rapport, som afdækker potentialer med fokus på: Hjemlighed, Uafhængighed, Orientering, Sikkerhed, Stimulering og det Sociale. Rapporten vil ligge klar ultimo juni 2016.

Vil du høre mere om projektet så kontakt:
Lars Hetland
Partner, Direktør, Arkitekt MAA
lh@rubowarkitekter.dk
3369 1126