Domicil til efterforskningsenheder

Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center (NKC) og Nationale Cybercrime Center (NC3) flytter i 2017 ind i et nyt domicil i Glostrup. Domicilet, som er tilpasset de to centres forskellige specialer og særlige behov, opføres i forbindelse med Rigspolitiets eksisterende bebyggelse på stedet.

Råhuset er netop blevet fejret med et rejsegilde hvor blandt andet repræsentanter for NKC, NC3 og Rigspolitiet deltog – alle ser de frem til at indtage de lyse, moderne faciliteter og rum. Direktør hos Pension Danmark Torben Möger Pedersen fremhævede i sin tale det gode samarbejde med entreprenør, rådgivere og håndværkere samt med Rigspolitiet, som via BYGST vil bo i huset de næste mange år.

Bygningen har, trods en enkel geometrisk form, et komplekst program hvor både kontor- og laboratoriefaciliteter er omfattet af omfattende sikkerhedskrav. RUBOW arkitekter har arbejdet under en særdeles stram tidsplan, hvor hovedprojekteringen er udført parallelt med produktion og montage af betonelementer på pladsen. Gennem en grundig inddragelse af alle interessenter, er det lykkedes at optimere processen, som nu resulterer i et rigtigt godt gennemtænkt og bæredygtigt hus.

Domicilets 11.000 m2 er projekteret med henblik på at opnå bæredygtighedscertificering til DGNB Guld.

RUBOW arkitekter har projekteret det nye domicil for Pension Danmark i samarbejde med GVL, Sloth-Møller, PLH, Moe og EMCON.