Vinderprojekt til nyt pleje- og rehabiliteringscenter

RUBOW arkitekter vinder nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget et vinderteam for VIBO med RUBOW arkitekter som totalrådgiver og underrådgiverne BDO og SPJ rådgivning samt Balslev Rådgivende Ingeniører. Vinderprojektet drejer sig om nyopførelse af et nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd – et nyt udviklingsområde i Fredensborg Kommune.

Det nye pleje- og rehabiliteringscenter er designet efter inspiration fra evidensbaseret forskning om helende arkitektur. Med arkitektoniske elementer som lys, skala, materialitet og rumlige sammenhænge er der i et enkelt hovedgreb skabt en rar og menneskelig atmosfære og med inddragelse af stedets og Hegnets kvaliteter.

’Hegnets Have’ er indlevende, poetisk og funktionel velfærdsarkitektur

Det levende hegn, som gennemskærer grunden, er projektets binding og styrke. De udadvendte funktioner er disponeret som et kompakt, markant og indbydende hus, vendt mod offentlig adgang, mens det mere private boligafsnit er brudt op i mindre enheder og med små forskydninger, som omfavnes af levende hegn i længderetningen. Derved opstår mindre og differentierede uderum af forskellig karakter.

De nye rammer skal sikre: 

  • Hjemlige rammer omkring et trygt sted at bo og (gen)finde styrke.
  • Et godt sted at arbejde.
  • Et aktiv for hele kvarteret og kulturaksen.
  • Natur- og sanseoplevelser for brugere og beboere.

Det vindende forslag skitserer bl.a nedenstående:

  • I alt 6.500 m2 fordelt på 30 plejeboliger, 20 rehabiliteringsboliger med tilhørende træningsfaciliteter, aktivitetsrum/dagcenter, administration samt lægehus.
  • Landskabsdesign med respekt for stedets kvaliteter – f.eks. sikres faunapassage for padder og flagermus for fremtiden. Bebyggelsen omfavnes af naturen, som udnyttes til at berige de kommende brugere og beboere med en varieret sanseoplevelse.
  • Energi- og klimaoptimeret bygningsdesign, som sikrer godt indeklima og gode kantzoner. Derudover er LAR indarbejdet for både bolig- og sundhedsbebyggelsen.
  • Et klart og funktionsopdelt hierarki, hvilket sikrer et naturligt arbejdsflow, en let opfattelig ”way-finding” og trygge rammer for stedets beboere.

Helhedsplan Rubow_Humlebæk syd_View 01-Residence

Illustrationer © RUBOW arkitekter, kreditering: Vismo