Strategiske Partnerskaber i København

RUBOW arkitekter er sammen med NCC, JJW, Lendager og Alectia prækvalificerede til at afgive tilbud på Københavns Kommunes Strategiske Partnerskabsaftale A vedr. Børne- og Ungeområdet. Aftalen har et estimeret omfang på 2,3 mia. kroner over de næste fire år.

Byggeri København har i udvælgelsen af de prækvalificerede teams lagt vægt på erfaring med planlægning, projektering og udførelse af byggeprojekter med tilsvarende størrelse og kompleksitet som beskrevet i delaftalen.